סדרת נפחות

סדרת נפחות

דגם 8001

דגם 8003

דגם 8009